About

thea, xx,

award winning poet, author of eulogies, currently studying english language and creative writing in rainy england, and pretending that i am actually dracula.

freelance journalist, writer  and book reviewer- message this blog for writing queries.

my hobbies include livetweeting my entire life, saying i’m writing and then not writing, missing competition deadlines, drinking coffee, and going to bed at sunrise (note the dracula thing, yeah).

i started this blog because i like watching and reading things, and i like writing, and i also like writing about watching and reading things while pretending i’m doing it for professional development.

i come across as a book, tv, and media elitist, without meaning to, sorry.

//

теа, xx,

награждаван поет, автор на панагици (мн. ч.?), понастоящем учеща английски език и творческо писане в дъждовната англия, докато се преструвам че съм дракула.

журналист, писател и есеист на цвободна практика, за професионални въпроси, моля пишете на страницата за контакти на блога.

хобитата ми включват див лайвтуитинг на всяка секунда от живота ми, да казвам, че пиша, а после да не пиша, да пропускам крайни срокове на състезания, консумиране на кафе и лягане по изгев (това, където се правя на дракула, да).

започнах този блог, защото обичам да гледам и чета неща, обичам да пиша и обичам да пиша за нещата, които гледам и чета, докато се преструвам, че е свързано с личното ми творческо развитие.

понякога може да звуча като културен елитист, но не е нарочно и съжалявам.

Advertisements